ویروس شناسی
  (0 رای‌ها)

  ویروس شناسی

  8000ریال
  تخصص: مطالعات شرقی
  استاد: آقای پوریا حسنی
  • مدت زمان: 6-10 هفته
  • 234 دانشجو

  ويروس شناسي (Virology) شاخه‌اي از ميکروبيولوژي (Microbiology) مي‌باشد. اين علم به بررسي ويروسها ، شکل و ساختمان آنها ، ژنتيک ويروسها و ساير خصوصيات آنها مي‌پردازد.
  بیماری سل توسط باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد گشته و بیشتر در ابتدا به شکل سل ریوی بروز می کند.

  ميکروبيولوژي يک علم کاربردي است که با بسياري از شاخه‌هاي علوم رابطه نزديک دارد. از جمله مي‌توان به ژنتيک ، پزشکي ، زيست شناسي سلولي ، انگل شناسي ، قارچ شناسي پزشکي و بيوشيمي اشاره کرد.

  تا اواخر قرن 19 اصطلاح ويروسهاي پالايه‌پذير براي مشخص کردن عوامل عفوني که از صافيهاي عبور دهنده باکتريها ، قارچها و پروتوزوئرها مي‌گذرند، اطلاق مي‌شد. چند سال بعد اصطلاح پالايه‌پذير حذف شد و کلمه ويروس به معني سم اختصاصا به عوامل عفوني پالايه‌پذير غير قابل رويت با ميکروسکوپ نوري اطلاق گرديد. طي دهه اول قرن 20 اغلب دانشمندان عقيده داشتند که ويروسها عوامل عفوني مشخصي هستند که فقط از نظر اندازه با ساير ميکروارگانيسمها تفاوت دارند. ولي به زودي کشف گرديد که ويروسها روش خاص خود را براي توليد مثل دارند و ترکيب شيميايي آنها مشخص مي‌باشد. ابداع ميکروسکوپ الکتروني و پيشرفت در روشهاي تجزيه‌اي موجب پيشرفت در شناسايي ساختمان و اختصاصات فيزيولوژيکي ويروسها شد. ويروسها به چند دليل مورد توجه خاص ميکروبيولوژيستها قرار دارند. 1. اين ذرات اساسا با کليه ميکروبهايي که شناخته شده، از نظر ساختمان و چرخه زندگي تفاوت دارند. 2. گرچه براي اغلب عفونتهاي باکتريايي داروهاي متعددي در دسترس قرار دارد ولي براي بيشتر عفونتهاي ويروسي داروي موثري وجود ندارد و از اينرو ويروسها در اغلب کشورها بيماريهاي تهديد کننده حيات انسان ايجاد مي‌کنند. 3. به احتمال زياد ، ويروسها با برخي از انواع سرطانها در انسان رابطه دارند.

  “ علم ويروس شناسي ، پس از استفاده از واکسن آبله توسط ادوارد بوخنر (1798) ، تهيه واکسن عليه بيماري هاري بوسيله پاستور (1884) و انتقال بيماري موزائيک توتون از گياه آلوده به گياه سالم توسط ماير در سال 1886 آغاز شده است. در سال (1892) ايوانوسکي ، ثابت کرد که عامل مولد بيماري موزائيک توتون از صافيهاي بسيار ريز نگهدارنده باکتري عبور مي‌کند. ولي نتوانست به اهميت مساله پي ببرد. تا اين که بيچرنيک (1898) دانشمند هلندي که بايد او را پدر ويروس شناسي به حساب آورد ادعا کرد که عامل بيماري موزائيک توتون ، باکتري نيست و عامل مسري ديگري است. استنلي در سال 1935 با استفاده از روشهاي جديد خالص کردن پروتئينها ، ويروس را خالص کرد و به پاس اين خدمت ، موفق به دريافت جايزه نوبل شد. “

  • صفات عمومي ويروسها

  ويروسها عواملي هستند که واجد يک نوع اسيد نوکلئيک هستند. داراي پوشش پروتئيني در اطراف اسيد نوکلئيک مي‌باشند. در درون سلولهاي زنده با بکار گرفتن ماشين سنتزي سلول ميزبان تکثير پيدا مي‌کنند و اسيد نوکلئيک ويروسي را به ساير سلولها منتقل مي‌سازند. چون ويروسها فاقد آنزيمهاي لازم براي متابوليسم هستند، لذا براي تکثير يافتن بايستي از ماشين متابوليکي سلول ميزبان استفاده نمايند. اين کيفيت از نظر پزشکي جهت پيدا کردن داروهاي ضد ويروسي فوق‌العاده اهميت دارد. زيرا اکثر داروهايي که تکثير ويروسها را متوقف مي‌سازند، براي اعمال سلول ميزبان نيز اثر مي‌گذارند. ولي وجود ليپيدها در سطح خارجي برخي از ويروسها آنها را در برابر حلالهاي ليپيدها نظير اتر ، آسيب‌پذير مي‌سازد.

  • اساس رده بندي ويروسها

  ميزان اطلاعات قابل دسترس در هر زمينه براي تمامي ويروسها ، يکسان نيست و روشي که براساس آن ويروسها شناسايي مي‌شوند، به سرعت در حال تغيير است. امروزه اکثرا از بررسي توالي ژني به عنوان يک روش اوليه براي شناسايي ويروس استفاده مي‌شود و بدين ترتيب نياز به ساير اطلاعات کلاسيک نظير چگالي شناوري ويروس ، کاهش يافته است. داده‌هاي مربوط به توالي ژني معيارهاي پيشرفته طبقه بندي محسوب شده و گاهي باعث ايجاد خانواده‌هاي جديدي از ويروسها مي‌شوند. مورفولوژي ويروس ، خصوصيات فيزيکي- شيميايي ويروس ، خصوصيات ژنومي ويروس ، خصوصيات بيولوژيک و ... در طبقه بندي ويروسها مد نظر قرار مي‌گيرند. .

  • روشهاي انتقال و انتشار ويروسها

  ويروسهاي مختلف داراي مکانيزمهايي دقيق و پيچيده براي ادامه حيات و انتقال از يک ميزبان به ميزباني ديگر هستند. روش انتقال يک ويروس از يک ميزبان به ميزبان ديگر به ماهيت واکنش متقابل بين ويروس و ميزبان بستگي دارد. ويروسها به روشهايي انتقال مي‌يابند مثلا انتقال از فردي به فرد ديگر در اثر تماس مستقيم. بيشترين راههاي انتقال ويروسها توسط قطرات تنفسي ، ذرات عفوني معلق در هوا و تماس جنسي است. ويروسهاي گياهي بيشتر از طريق بند پايان منتقل مي‌شوند.

  برای اشتراک در خبرنامه عضو شوید

  بی خیال عضویت در کانال تلگرام